Lukian, ca. 120-180, græsk forfatter. Den produktive og mangefacetterede forfatter er især kendt for sin satiriske samtidsskildring. Lukian var syrer fra Samosata, men skrev et smukt attisk græsk. Han revsede sin tids profeter, filosoffer og historikere og skabte raffineret og vittigt nye genrer ved blanding af gamle: komedie, menippæisk satire og dialoger. Bevaret er ca. 80 værker, hvoraf kun en del er oversat til dansk.