Luis Bramsen, Ludvig Bramsen, 1819-1886, dansk forsikrings- og erhvervsmand. Som ung rejste Bramsen til Cuba, hvorfra han påbegyndte en dansk import af havannacigarer. Efter hjemkomsten i 1844 overtog han sammen med en ungdomsven forretningsførelsen af det papirproducerende firma Drewsen & Sønner. De to fik senere et agentur for det engelske brandforsikringsselskab Northern. Da brandforsikringsmonopolet blev ophævet i 1863, stiftede Bramsen året efter Nye Danske Brandforsikringsselskab, som han var direktør for til sin død.