Louise Augusta, 7.7.1771-13.1.1843, dansk prinsesse, hertuginde af Augustenborg. Selvom der næppe er tvivl om, at Struensee var hendes far, blev Louise Augusta officielt anerkendt som datter af Christian 7. og Caroline Mathilde. I 1786 ægtede hun hertug Frederik Christian af Augustenborg. Ægteskabet var arrangeret af dynastipolitiske grunde. Parret fik datteren Caroline Amalie, der i 1815 blev gift med den senere Christian 8., og sønnerne hertug Christian August og Frederik, også kaldet Prinsen af Nør. Louise Augusta var stærkt knyttet til sin bror Frederik 6. og vedblev at støtte ham, efter at han og hendes mand var kommet i modsætningsforhold.