Louise, Luise, Luisa Augusta Wilhelmina Amelia, 10.3.1776-19.7.1810, preussisk dronning fra 1797, datter af hertug Karl 2. af Mecklenburg-Strelitz, gift i 1793 med den senere Frederik Vilhelm 3. af Preussen. Louise forenede skønhed og udstråling med en stærk personlighed og var en stor støtte for den svagere Frederik Vilhelm. Efter det preussiske nederlag ved Jena i 1806 fulgte hun sin mand til Königsberg, og ved en personlig henvendelse under fredsforhandlingerne i Tilsit året efter forsøgte hun forgæves at mildne Napoleon. Louise blev herefter en samlende skikkelse i genrejsningsbestræbelserne; hun var positivt stemt over for de nye liberale strømninger, og Karl August von Hardenberg blev på hendes foranledning gjort til statskansler i 1810. Kort tid efter døde hun af tuberkulose.