Louis Seize, (fr.), ludvig den 16.s stil: en overgangsform mellem rokoko og empire.