Louis Alexandre Berthier, 1753-1815, fransk officer, marskal fra 1804. Berthier var 1796-1814 organisator og leder af Napoleons stab, et hverv han udførte på fremragende måde. Han brød imidlertid med Napoleon i 1815 og døde kort efter, myrdet eller som følge af selvmord.