Loris Malaguzzi, 1920-1994, italiensk pædagog, der i samarbejde med kvindebevægelsen og den politiske venstrefløj i årene efter 2. Verdenskrig ud fra observation og dokumentation af børns tanker og handlinger skabte grundlaget for en ny førskolepædagogik i Reggio Emilia. Malaguzzi tog med udtryk som "Børn har 100 sprog, men de berøves de 99" afstand fra den traditionelle børneopdragelse, som han anså for indsnævrende.