Lokan tekojärvi, Lokka , i finsk Lapland ved den lille by Lokka, er en af Europas største kunstige søer (fi. tekojärvi). Med vandspejlsændringer på indtil 5 m varierer søarealet fra 216 til 417 km2. Gennem Vuotsokanalen er søen siden 1981 forbundet med den nærliggende Porttipahdan tekojärvi med en reguleringshøjde på 9 meter og et søareal fra 34 til 214 km2 . Begge blev dannet i henholdsvis 1967 og 1970 ved opdæmning af henholdsvis Luirojoki og Kittinen, der forbinder dem med kraftværkselven Kemijoki og tjener til dennes regulering. Kraftværket ved Porttipahdan tekojärvis udløb i Kittinen har en faldhøjde på 30 m og en effekt på 35 MW. Begge søer har et betydeligt erhvervsfiskeri.