Ljudevit Gaj, 1809-1872, den ledende skikkelse i den kroatiske nationale bevægelse illyrismen, der havde en samling af alle sydslaviske nationer som mål. Gaj var vendt hjem til Kroatien efter studieophold i Graz og Budapest som overbevist panslavist og grundlagde i 1835 det nationale tidsskrift Danica, der blev den illyriske bevægelses vigtigste talerør og et forum for de unge romantiske og nationalromantiske digtere. Hans grundlæggende idé var at skabe et fælles skriftsprog for serbere og kroater, og fra 1836 blev Danica skrevet på den štokaviske dialekt, der tales i både Kroatien og Serbien, mens de to andre kroatiske hoveddialekter, kajkavisk og čakavisk, blev reduceret til regionale dialekter. Den štokaviske dialekt har siden været fælles standardsprog for hele det serbokroatiske sprogområde.