Liu Xiang, 77 f.Kr.-7 f.Kr., kinesisk hofbibliotekar af kejserlig familie; far til Liu Xin. Som bibliografer skabte de to det katalogiseringssystem, der blev anvendt i alle kinesiske bogfortegnelser til vore dage. I deres redaktion af genfundne tekster efter bogbrændingen i 213 f.Kr. udviklede de det kongfuzianske samfundssystem, der gjorde kinesisk identisk med kongfuziansk. Som kongfuzianister deltog de aktivt i samtidens statsdannelse, men Liu Xin mistede navn og ære for al eftertid ved at støtte usurpatoren Wang Mang, som tog kejsermagten 9-23 e.Kr. Liu Xiang udgav samlinger af historiske anekdoter; Lienü Zhuan, biografier af fremstående kvinder, menes at være hans værk.