Liselund, kursuscenter ved Slagelse, etableret 1909 af frimenighedspræst Niels Dael som en frikirkelig menighedsskole med grundtvigsk præg. Tanken var at skabe en alternativ præsteuddannelse, men skolens kursustilbud henvendte sig i øvrigt til alle kirkeligt interesserede. Menighedsskolens virksomhed ophørte under 2. Verdenskrig, men som selvejende institution videreførtes Liselund som moderne kursuscenter, og traditionerne søges fastholdt gennem regelmæssige Liselundmøder med kirkelige og folkelige kursusprogrammer.