Lille Mølle, hjem på Christianshavn fra begyndelsen af 1900-t.; er i dag en del af Nationalmuseet. Hjemmet er indrettet i den sidste af de gamle møller på Christianshavns Vold. Møllen var opført i 1783 og var af typen hollandsk vindmølle. Ingeniør Ejnar Flach-Bundegaard (d. 1949) opkøbte i 1916 møllekomplekset for at bruge det som fabrik og bolig. Selve hjemmet blev indrettet i vindmøllestubben. Da hans enke døde i 1974, overgik hjemmet til Nationalmuseet.