Liberty-skibe, (1. led af eng. liberty 'frihed'), seriebyggede tørlastskibe, der blev produceret i USA under 2. Verdenskrig for bl.a. at kompensere for det tonnagetab, der var foranlediget af den tyske søkrigsførelse (se Slaget om Atlanterhavet). Liberty-skibene havde en lasteevne på 10.700 t og præsterede en fart på 11,5 knob. Det første skib blev leveret i december 1941, og i april 1944 var der bygget over 2000, og yderligere 600 var i ordre. Dette havde kunnet lade sig gøre takket være en helt enestående rationel arbejdsgang, der gjorde byggetiden for det enkelte skib ekstremt kort, dvs. helt ned til en uge, fra kølen blev strakt, til det færdige skib blev leveret. En forudsætning for den korte byggetid var udstrakt anvendelse af elektrosvejsning, en dengang ret uprøvet teknik, som man endnu ikke fuldt ud beherskede, og flere Liberty-skibe brækkede da også over i dårligt vejr; adskillige af dem sejlede dog i en årrække efter krigen.