Liberala folkpartiet, Liberaalinen Kansanpuolue, finsk politisk parti, dannet i 1966, da Finska folkpartiet fusionerede med liberalt sindede. Skønt Liberala folkpartiet deltog i de fleste regeringer, valgte det med kun fire mandater i 1982 at indgå i Centerpartiet.