Leveson-kommissionen var en dommerundersøgelse, der blev gennemført i Storbritannien i 2011-12 på initiativ af daværende premierminister David Cameron. Den fik til opgave at undersøge britisk presses praksis og etiske adfærd i kølvandet på en række ulovlige telefonaflytninger, som avisen News of the World foretog i årene forud herfor, og som førte til at ejeren, Rupert Murdoch, lukkede avisen. Flere af de personer, der var involveret i de ulovlige aflytninger, blev idømt fængselsstraffe. Undersøgelsen afsluttedes med offentliggørelsen af en rapport, som anbefalede oprettelsen af en ny, uafhængig (af pressen selv) myndighed til at føre tilsyn med pressen. Da rapporten blev offentliggjort, hilste David Cameron dens konklusioner velkommen, men han afslog at gennemføre den nødvendige lovgivning. Der er ikke siden taget skridt til at implementere Leveson-kommissionens anbefalinger.