Leopold Staff, 1878-1957, polsk digter og oversætter, en dybest set klassicistisk digter, som med talent brugte skiftende poetiske strømningers formsprog, lige fra den bundne, rim- og rytmefaste poesi til moderne fri digtning. Flere af hans mange digte, præget af renæssancens og humanismens livssyn, samt hans oversættelser af poesi, religiøse tekster og filosofi er af blivende værdi.