Leonard von Kaupisch, 1878-1945, tysk flyvergeneral. Som chef for den såkaldte Højere Kommando XXXI deltog von Kaupisch i planlægningen af det tyske angreb på Danmark, som havde kodenavnet Weserübung Süd. Han ledede endvidere selve invasionen den 9. april 1940 og stod som underskriver af det "Oprop" med opfordring til at undlade modstand, som tyske fly om morgenen kastede ned over landet. Efter besættelsen udnævntes von Kaupisch til øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark; han forlod imidlertid landet ved udgangen af maj 1940 for at overtage en kommando i Frankrig.