Leon 1. var byzantinsk kejser fra 457. Leon 1. kom fra jævne kår, men opnåede via en karriere i militæret rigets kejsertrone. Han søgte at begrænse goternes indflydelse i riget og i hæren.