Laspeyres-indeks, (efter den tyske nationaløkonom E. Laspeyres, 1834-1913), fastvægtindeks, som anvendes i forbindelse med beregninger af pris- og mængdeindeks. Laspeyres-indeks gør i modsætning til Paasche-indeks brug af faste vægte. Ved beregning af fx Laspeyres-prisindeks fjernes mængdeændringernes indflydelse på udgiftssummerne, således at disse år for år kun indeholder prisændringer. Det gøres ved at fastholde mængderne fra et af årene (vægtbasisåret) og derefter beregne, hvad disse faste mængder vil koste i de enkelte år med disse års priser. Metoden bruges fx i forbindelse med beregningen af forbrugerprisindekset. Ved beregning af Laspeyres-mængdeindeks bruges priserne i vægtbasisåret som vægte. Se også indekstal.