Lars Henrik Munch, f. 15.4.1959, dansk direktør; cand.merc. 1984. Efter endt uddannelse blev Lars Henrik Munch ansat på Børsens Forlag. 1995-99 bestred han forskellige direktørposter i Bonnier-koncernen. Fra 1999 har Lars Henrik Munch været adm. direktør for Politiken, fra 2003 for JP/Politikens Hus. Han bestrider endvidere en række bestyrelsesposter; bl.a. er han formand for Louisiana, Museum for Moderne Kunst.