Lars Dinesen, 1838-1915, dansk politiker. Som vestsjællandsk bondesøn hørte Dinesen hjemme i det grundtvigske Venstreparti. Han blev i 1864 valgt til Folketinget, hvor han havde sæde i næsten 50 år. Pga. uenighed med Venstre om forsvarssagen gik Dinesen efter 1870 over til Højre, hvor han blev en central person, der stod for meget af det hårde organisatoriske slid, som godsejerne ikke ville påtage sig. Man behandlede ham ofte nedladende, men partiet måtte efterhånden erkende hans store betydning, selvom han i nogle tilfælde førte sin egen politik. Dinesen organiserede fra 1883 Højre som landsdækkende partiorganisation.