Laptevhavet, lavvandet havområde nord for det centrale Sibirien mellem De Nysibiriske Øer og Severnaja Zemlja (Nordøerne). Kystområdet er stærkt præget af tilførslerne af ferskvand og aflejringer fra Lena. Farvandet er i reglen isdækket ti måneder af året.