Landbohøjskolen, se Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.