Lake Eucumbene, kunstig sø i New South Wales, Australien; 100 km2. Søen er skabt ved opdæmning af Eucumbene River som et led i det store Snowy Mountains Project fra 1950'erne. Den får yderligere tilført vand fra en nærliggende opstemning. Gennem borede tunneler ledes vandet på tværs af det kontinentale vandskel til anvendelse i vandkraftværker og, længere nede i Australiens tørre indre, til kunstvanding af ca. 1 mio. ha. Lakse- og ørredfiskeri tiltrækker mange turister.