Lagtinget, inden for Hjemmestyrelovens rammer den folkevalgte repræsentation på Færøerne, se Færøerne (forfatning). I middelalderen virkede Lagtinget på Færøerne som domstol; som færøsk overret ophævedes det i 1816, se Færøerne (historie).