Labyrinthula, (lat., dim. af labyrinthus 'labyrint'), slægt af slimsvampe, hvoraf hovedparten er marine; vokser bl.a. i ålegræs (se bændeltang) og alger. Labyrinthula macrocystis er mistænkt for at være årsag til ålegræssets tilbagegang i 1930'erne.