LASH, (fork.f. Lighter Aboard Ship 'pram om bord i skibet'), lastførende specialskib, der i lastrummet kan medføre et antal pramme, som kan søsættes over skibets agterende vha. en kran, eller ved at en del af lastrummet er konstrueret til at kunne fyldes med vand, så prammene via en port kan sejle ud og ind. LASH anvendes ved godstransport til og fra steder, hvor der ikke findes havnefaciliteter overhovedet, fx i ulande.