L.J. Binzer, Ludvig Jacob Binzer, 1746-1811, dansk officer. Binzer var kadet i Hessen; i 1766 blev han ansat i den danske hær og i 1802 udnævnt til generalmajor. Han fik stor betydning for hærens udvikling og for organiseringen af generalstaben.