Látrabjarg, (isl., af látur 'opholds- og yngleplads for sæler' og bjarg 'bjerg'), fuglefjeld i NV-Island, som ender i Bjargtangar, Islands vestligste punkt. Fjeldet med flere hundrede meter høje, lodrette skrænter ligger ved mundingen af den store Breiðafjörður.