Kypria, et af de antikke græske cykliske digte. Af dets oprindelig 11 bøger findes nu kun nogle få fragmenter, i alt ca. 50 verslinjer. Digtet har indeholdt forhistorien til Iliaden og været rigt på dramatiske begivenheder, hvoraf mange har afgivet motiver til den senere litteratur og billedkunst, fx Paris' dom, Helenas bortførelse og Ifigenias (planlagte) ofring i Aulis. Allerede i antikken herskede der tvivl såvel om titlens betydning som om forfatterens identitet.