Kyösti Kallio, 1873-1940, finsk politiker, præsident fra 1937. Kallio var bonde og i 1908 medstifter af Agrarförbundet, det nuværende Centerparti, og det var i høj grad hans fortjeneste, at det blev Finlands dominerende borgerlige parti. Som landbrugsminister 1919-20 og 1921-22 fik han ved ekspropriation og udstykning (Lex Kallio 1922) skaffet jord til den jordløse del af landbefolkningen. Som statsminister 1922-24, 1925-26, 1929-30 virkede Kallio for udsoning efter Den Finske Borgerkrig, hvilket gjorde ham upopulær i den højresindede Lappobevægelse. Efter at højredrejningen var taget af, var han atter statsminister 1936-37. Han valgtes i 1937 med socialdemokratisk støtte til præsident, hvorefter den første såkaldte rød-grønne regering kunne dannes. Udenrigspolitisk virkede Kallio, der tidligere i sprogstriden havde støttet finskhedsbestræbelserne, nu for Finlands samhørighed med de nordiske lande. Ansvarets tyngde under Vinterkrigen 1939-40 og fortsat sovjetisk pres nedbrød hans helbred, og i 1940 måtte han gå af. Han døde samme dag, som efterfølgeren, Risto Ryti, overtog hans post.