Kvinderegensen, universitetskollegium på Amager, grundlagt i 1932 som selvejende institution under Københavns Universitet. Kvinderegensen, hvis oprindelige fundats vakte opsigt ved sin frisindethed, var oprindelig for kvindelige studerende. En fundatsændring i 1978 sikrede officielt mandlige studerende optagelse som alumner, efter at de i nogen tid havde boet på kollegiet.