Kvinden og Samfundet, Kvinden&Samfundet, verdens ældste, stadig eksisterende kvindeblad, som siden 1885 er blevet udgivet af Dansk Kvindesamfund med det formål at "give Oplysninger om Kvindens Stilling herhjemme". Bladet blev hurtigt forum for tidens kvindesaglige debat og bragte desuden noveller og anmeldelser. Økonomisk har det altid været et smertensbarn, og udgivelsesfrekvensen har som følge heraf svinget fra et ugentligt til et årligt nummer.