Kurantbanken, Courantbanken, almindelig anvendt betegnelse for den første danske private seddeludstedende bank, oprettet i 1736 under navnet Kiøbenhavnske Assignations-, Vexel- og Laanebank. Banken oprettedes for at lette handelen gennem vekseldiskontering og anden långivning, men fra 1750'erne fik den også betydning som långiver for staten og blev i 1773 omdannet til en statsbank. Som led i en pengereform blev det besluttet, at den skulle lukkes i 1791, men i praksis var dens sedler i omløb indtil Statsbankerotten 1813.