Kulturkampen, samlebetegnelse for den lovgivning og de indgreb, hvormed Otto von Bismarck og de tyske nationalliberale efter Tysklands samling i 1871 søgte at undertrykke den katolske kirke og det katolske parti Zentrum samt at styrke staten gennem adskillelse af stat og kirke. Kulturkampen, der både havde et kulturelt og politisk sigte, var særlig intens i den preussiske delstat, hvor den blev gennemført af kultusminister Adalbert Falk; den omfattede bl.a. statsindgreb i indre kirkelige anliggender, forbud mod jesuiterordenen og straffelove, der muliggjorde anholdelse og landsforvisning af katolske biskopper. Den antikatolske lovgivning slog fejl, idet den blot styrkede tilslutningen til Zentrum, og i løbet af 1880'erne blev den statslige kontrol med den katolske kirke lempet.