Kulturfonden, dansk statslig fond oprettet i 1990 under Kulturministeriet med det formål at yde økonomisk støtte til kulturelle aktiviteter af utraditionel eller af tværgående art, dvs. initiativer, der forbinder den folkelige kultur med den etablerede. Efter en treårig forsøgsperiode blev Kulturfonden gjort permanent fra 1994. I 1997 rådede den over 28 mio. kr. til fordeling blandt ansøgere; pengene hidrører dels fra en post på Finansloven, dels fra tips- og lottomidler.