Krum var bulgarsk khan fra 802 til 814. Krum udnyttede den frankiske kejser Karl den Stores tilintetgørelse af avarernes rige i det nuværende Ungarn til at udvide sit rige, der da lå nord og syd for Donau. Mod vest indlemmede han Beograd, og mod syd erobrede han Serdica (det nuværende Sofia) og trængte helt frem til Konstantinopels mure efter at have slået og dræbt kejser Nikeforos 1. i 811. Krum gjorde sit rige til den stærkeste militærmagt i Europa efter Frankerriget.