Kristi våben, (latin arma Christi), hyppigt forekommende motiv i middelalderens og renæssancens billedkunst. Jesu marterredskaber, fx svøbe, søjle, stige, nagler, tornekrone, lanse og kors, blev fra at have været redskaber til ydmygelse og lidelse efter opstandelsen til symboler for Jesu løskøbelse af menneskeheden. De optræder i dommedagsbilleder, hvor de gerne holdes af engle, og i motiver som smertensmanden og nådestolen.