Kreditanstalt für Wiederaufbau, tysk bank, etableret i 1948 med henblik på administration af Marshallhjælpen. Bankens aktiviteter består hovedsagelig af finansiering af små og mellemstore virksomheder nationalt og internationalt. På vegne af den tyske forbundsregering varetager banken konsulentopgaver i udviklingslandene.