Krajina, (serbokroat. 'grænseland'), de områder af Kroatien, hvortil der i 1500-1700-t. foregik en betydelig indvandring af serbere fra tyrkisk besat område. De fik vidtgående rettigheder mod at yde beskyttelse mod osmannerne. I 1990'erne var Krajina omstridt af Kroatien og serberne i området. I 1995 tilbageerobredes Krajina af Kroatien, og næsten alle serbere i området flygtede.