Konstantin 2. var romersk kejser fra 317 til 340. Konstantin 2. var søn af Konstantin 1. og udnævntes i 317 til medregent (cæsar). Efter faderens død i 337 blev han suveræn kejser (augustus) med de vestligste provinser som magtområde. Han faldt under et angreb på broderen Constans' rigsdel.