Kong Christian den Tiendes Frihedsmedalje, sølvmedalje indstiftet 9.3.1946 og tildelt udlændinge og danskere bosat i udlandet, som under den tyske besættelse 1940-45 og ved befrielsen gjorde en særlig indsats for Danmarks sag.