Kong Christian den Tiendes Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1940-45, sølvmedalje indstiftet 3.5.1946 og tildelt danskere, der i de allierede styrker deltog i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Medaljen blev bl.a. givet til flere modstandsfolk, der gjorde tjeneste i SOE (Special Operations Executive); den kunne også tildeles post mortem.