Kommunalbladet, dansk fagblad grundlagt 1950, oprindelig med titlen Kommunalfunktionæren. Bladet udgives af HKs landsklub for kommunalt ansatte, og indholdet er fagligt relevante nyheder og orientering, der henvender sig til administrativt ansatte og ledere i amter og kommuner. Bladet udkommer med to numre om måneden, og oplaget var i 2005 68.800.