Kobbermølle, tysk Kupfermühle, bebyggelse ved Kruså nord for Flensborg i Tyskland; her lå en jern-hammermølle, grundlagt omkring 1600 muligvis af Christian 4. I storhedstiden i slutningen af 1700-t. fremstillede værket kobberplader til slotsbyggerier og til flåden i København foruden brugsgenstande i kobber og messing. Sidst i 1800-t. opbyggedes en stor eksport til Asien af plader og skibsudstyr af messinglegeringen yellowmetal. 1914-18 var op mod 350 mand beskæftiget. Produktionen ophørte 1962. De gamle Nyboderagtige arbejderboliger er delvis bevarede og smukt restaureret.