Knud Pontoppidan, 1853-1916, dansk psykiater og retsmediciner; bror til Henrik og Morten Pontoppidan. 1888-97 var han overlæge ved sjette afdeling på Kommunehospitalet i København, som han reformerede, bl.a. ved afskaffelsen af alle tvangsmidler, og 1892-97 den første docent i nervesygdomme ved Københavns Universitet. Efter pres fra offentligheden tog han sin afsked, navnlig pga. den tidligere patient Amalie Skrams anklagende romaner Professor Hieronimus og Paa Sct. Jørgen (begge 1895). Pontoppidan forsvarede sig i 1897 med pjecen 6. Afdelings Jammersminde. 1898-1901 var han overlæge ved Jydske Asyl i Århus, 1901-13 professor i retsmedicin ved Københavns Universitet og 1909-16 det nyoprettede Retslægeråds første formand.