Knud Pheiffer, 14.1.1909-4.7.1961, dansk skuespiller, instruktør, direktør og tekstforfatter; gift 1949-54 med Grethe Thordahl. Han indledte sin karriere med radiokabareten Vi Unge (1942) og skabte 1946 den første af en lang række Fiffer-revyer. De var præget af mild elskværdighed og havde en egen lethed og charme med tolerance og humør som det bærende, men uden egentligt bid. Til Hans Schreibers kælne melodier skrev han en række romantiske tekster, bl.a. Kærlighed (1949), sunget af Grethe Thordahl, som i flere af revyerne også optrådte som den djærve frk. Ingerslev. Selv stod Knud Pheiffer for både tekst og musik til sit måske kendeste produkt, En lille pige i flade sko (1950).