Knud Nielsen, 1930-2006, dansk veterinær, 1967-97 professor i veterinær medicin ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Nielsen var prorektor for forskning 1993-97 og medlem af bl.a. Det Veterinære Sundhedsråd 1982-98 (formand 1990-98) og Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd 1982-89 (formand 1984-89). Han blev 1996 udnævnt til æresdoktor ved Norges veterinærhøgskole.