Knud Jeppesen, 1892-1974, dansk musikforsker og komponist. Efter studier i København blev Jeppesen i 1922 dr.phil. ved Wiens Universitet. Hans forskning indenfor 1400- og 1500-t.s vokalpolyfoni, specielt Palestrina, var banebrydende. Disputatsen Palestrinastil med særligt henblik på dissonansbehandlingen (1923, tysk 1925, engelsk 1927), lærebogen Kontrapunkt (1930, tysk 1935, engelsk 1939) og rækken af fornemme nyudgivelser af renæssancemusik rangerer højt i dansk og international musikforskning.