Knud Højgaard, 12.6.1878-4.9.1968, dansk civilingeniør. Højgaard, der havde baggrund i et højskolemiljø, gjorde efter eksamen som cand.polyt. i 1903 en international karriere, først i USA, fra 1910 hos Christiani & Nielsen i Rusland, indtil han i 1918 vendte hjem og var medgrundlægger af et entreprenørfirma, som fra 1921 fik navnet Højgaard & Schultz. Han bekostede opførelsen af Danmarks Akvarium, der åbnedes i 1939, og stiftede i 1955 den almennyttige Knud Højgaards Fond med det meste af sin formue. Højgaard stod i 1940 i spidsen for Højgaardkredsen.